Comptine en Gujrati : Aavirahyo tse

Comptine en Gujrati : Aavirahyo tse (Audio mp3 + paroles)

 

Aavirahyo tse

Mubaarak mahino

Ramadhan no

Aavirahyo tse

Tayyaari karo

Yaa pashtaaso

 

Aa varse, dikrao

Zahan ma raakhjo

Ghare rehssu

Tsintaa naa karo

Badhaay amal karsu

Vaaydo aapu tsu

 

Iftaar naa thémé

Namaaz pariné

Rojo tsorsu

Rasul farmaavyu

Sunnati e tse

Khajur khaasu

 

Du’a e Iftetah

Samjine parsu

Saathe besine

Ne tyaar bad kholsu

Kitaab Allah ni

Qur’an vaants su

 

Atli majlisso

Malsse moko

Saambharwano

Badhi jamaato

Koshish kare tse

Tabligh karwaano

 

Sawaarna pore

Tame souyjaajo

Ibaadat tse

Boporna tame

Aaram aaram se

Lessan karjo

 

Vyaadhi na karjo

Bimaari maathe

Du’a karsu

Hadith e kissa

Zyarat Ashura

Raat na parsu

 

Naanaa haantho leyne

Ountsaa karine

Shifaa maangsu

Dunyaa maathe

Wassilo leyne

Ahlul Bayt no