Comptine en Gujrati : Kethla kethla thiya tse

Comptine en Gujrati : Ketla Kethla thya tse ? (Audio mp3 + paroles) sur Mahe Ramadhan

 

Ketlaa ketlaa thyaa tse

Ketlaa ketlaa thyaa tse

Have to peth bole tse

 

Ewo saaro moko

Aaparne maylo tse

Allah ne raaji karye

 

Ketlaa ketlaa thyaa tse

Ketlaa ketlaa thyaa tse

Have to peth bole tse

 

Rojaa raakho

Qur’aan paro

Du’aao paro

Tawbaah manguo

Triso divass tse

Jaahi rahyaa tse

Jaldi jaldi

Ibaadat karilyo

 

Ketlaa ketlaa thyaa tse

Ketlaa ketlaa thyaa tse

Have to peth bole tse

 

Maawtar no

Buddha no

Aalimo no

Né batsaa no

Ehteraam raakho

Salaam panr karo

Harek harek no

Motho sawaab tse

 

Ketlaa ketlaa thyaa tse

Ketlaa ketlaa thyaa tse

Have to peth bole tse

 

Khotou bolwou

Heraan karwou

Ghusse thaawou

Hassad karwou

Door door rehjo

Kharaab vitsaar thi

Ghunaah thi batswou

Vadhaare passan tse

 

Ketlaa ketlaa thyaa tse

Ketlaa ketlaa thyaa tse

Have to peth bole tse

 

Massite aawo

Madad karo

Sufro bitsaawo

Takrir saambhro

Na faqat khaawou

Na faqat piwou

Panr harek vastou

Maa dhyaan raakhwaanou

 

Ketlaa ketlaa thyaa tse

Ketlaa ketlaa thyaa tse

Have to peth bole tse